MỚI
[Đăng ngày: 10/08/2011]

Thời gian: Từ ngày 23/8-28/8/2011 (Khai mạc lúc 8h ngày 23/8/2011).

Địa điểm: Trung tâm GDTX tỉnh Khánh Hòa

                      (05 Trần Hưng Đạo, TP. Nha Trang)

Đối tượng dự tập huấn:  Cán bộ quản lý, Giáo viên có khả năng tập huấn lại cho đơn vị.                  

CÁC TIN KHÁC